Nelofar House Boat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Nelofar House Boat, Srinagar - Photos & Videos