Raja's Rose Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Raja's Rose Houseboat, Srinagar - Photos & Videos