Rolex Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Rolex Houseboat, Srinagar - Photos & Videos