Royal Palace

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Royal Palace, Srinagar - Photos & Videos