Shabina Houseboat

Dal Lake, Srinagar, Jammu & Kashmir - 190 001

Shabina Houseboat, Srinagar - Photos & Videos