Hotel Mohit

Shivaji Nagar, Udaipur, Rajasthan - 313 001