Samudrakashi Beach Resort

Janardhanapuram, Varkala, Kerala - 695 141